Pošalji prijatelju

Uživo

28. 11. 2014

POMOĆ SARADNJI U REGIONU

Dvogodišnji sporazum o finansiranju u iznosu od sedam miliona i stotinupedeset hiljada evra kojim se pomažu aktivnosti Sekretarijata Saveza za regionalnu saradnju u periodu 2015. -2016. godina potpisali su, u četvrtak, u Briselu Evropska komisija (EK) i Savet za regionalnu saradnju.

Doprinos Evropske komisije će se koristiti za sprovođenje strategije Saveta za regionalnu saradnju podnazivom "Jugoistočna Evropa 2020 - radna mesta i prosperitet u evropskoj perspektivi", koju su vlade sedam ekonomija iz Jugoistočne Evrope usvojile 21. novembra 2013. godine.

Aktivnosti Saveta u naredne dve godine biti usmerene na pomaganje i praćenje sprovođenja programa aktivnosti strategije JIE 2020 u oblastima kao što su trgovina, investicije, transport, obrazovanje i obuka, energija, kultura, zapošljavanje, okoline i pravosuđe.

Cilj strategije je da se poboljšaju uslovi života u regionu i da se konkurentnost i razvoj vrate u centar pažnje, a sve u skladu sa strategijom Evropske unije Evropa 2020.

Novinarka Jadranjka Stanimirtović (FoNet), foto FoNet AP

Nema komentara.