Pošalji prijatelju

Moja EU

22. 10. 2015

ŠTA RADE MENADŽERI SUDOVA?

Pored predsednika i sekretara, novim Zakonom o uređenju sudova predviđeno je da o njima brinu i "sudski menadžeri", a koja su u praksi njihova zaduženja i šta rade je, čini se, velika nepoznanica, piše Politika.

Enigmu predstavlja i podatak zašto je u Srbiji svega sedam menadžera, koje zakon definiše kao "organizatore poslova u sudu", kada ukupno ima 155 sudova (osnovnih, prekršajnih, viših, privrednih i apelacionih).

Zakon o uređenju sudova predviđa da "menadžere" ima "sud republičkog ranga, apelacioni i sud sa 30 i više sudija".

Menadžere imaju beogradski Prvi osnovni, Viši, Prekršajni apelacioni i Prekršajni sud, novosadski Osnovni i Apelacioni, kao i Privredni sud u Nišu.

Gotovo da niko iz sudova koji imaju menadžere nije želeo da za Politiku govori o njihovoj poziciji i konkretnim zaduženjima, a bezuspešan je ostao i pokušaj da se stupi u kontakt sa njima.

Na sajtu Prvog osnovnog suda u Beogradu navodi se da je menadžer odgovoran za pripremu predloga budžeta, njegovo praćenje i izvršenje, da upravlja sredstvima iz donacija, priprema nacrt finansijskog plana, stara se o nabavci osnovnih sredstava, sitnog materijala i potrošnih sradstava.

On daje i predloge ocena zaposlenih koji su mu neposredno podređeni, predlaže nagrađivanje i napredovanje, analizira statističke podatke i izveštaje o radu suda, nadgleda i kontroliše rad računovodstva, pisarnice, računarskog sektora, voznog parka.

Kada se sagledaju sve obaveze i dužnosti jednog sudskog menadžera, da se zaključiti da on mora da bude "vunderkind" i da se poprilično razume u pravo, ekonomiju, računare, automobile, sektor obezbeđenja, konstatuje Politika.

novinar Davor Lukač (FoNet), foto FoNet (arhiva)

Nema komentara.